אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Hosting

Issues related to already existing accounts in the areas of Hosting (Email, Cpanel, Domains etc.).

 Sales

Issues related to purchase, upgrading or downgrading of accounts for customers considering USWDH and current USWDH customers.

 SiteBuilder

Issues related to SiteBuilder Support & Activation

 Accounting

Issues relating to anything financial.

 KnowledgeBase Sales

Issues related to Sales and Support of our packaged KnowledgeBase Articles